Blog

O czym należy pamiętać sporządzając własnoręcznie testament? W Kodeksie cywilnym przewidziano trzy różne formy testamentów …

Kary porządkowe w miejscu pracy Pracodawca został wyposażony w możliwość stosowania kar porządkowych wobec pracowników. …

Rygor natychmiastowej wykonalności zobowiązania z tytułu wynagrodzenia za pracę Jak wiemy umowa o pracę jest …

W jakich przypadkach sąd może nadać klauzulę wykonalności na małżonka? Z założenia wydawałoby się, że …

Błędne oszacowanie wartości zajętych ruchomości przez komornika sądowego – jak można przeciwdziałać? Komornik sądowy dokonując …

Opóźniony lot – jakie prawa ma podróżujący? W związku z postępującymi szczepieniami i częściowym otwieraniem …

Czy czeka nas punkt zwrotny w procesach frankowych? Prowadzenie procesów przez profesjonalnych pełnomocników w imieniu …

Brak możliwości wszczęcia egzekucji na podstawie przedawnionego tytułu wykonawczego Jedną z naczelnych zasad postępowania egzekucyjnego, …