Nasze sukcesy - postępowania upadłościowe

Dane dotyczące orzeczenia

Wynik


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 15.03.2021 r., sygn. akt XIX GU 1272/20


ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 23.02.2021 roku, sygn. akt XIX GU 2015/20ogłoszona upadłość


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 25.01.2021 roku, sygn. akt XIX GU 1740/20
ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 19.01.2021 roku, sygn. akt XIX GU 1930/20
ogłoszona upadłość


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 02.12.2020 roku, sygn. akt XIX GU 1738/20ogłoszona upadłość


Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sekcja Upadłościowa i Restrukturyzacyjna Sekretariatu VIII Wydziału Gospodarczego -

Postanowienie z dnia 18.11.2020 roku, sygn. akt VIII Gu 395/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 02.11.2020 roku, sygn. akt XIX GU 1543/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 07.10.2020 roku, sygn. akt IX GU 430/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 8.09.2020roku, sygn. akt. PO.IX.Ns- Rej. KRS 15165/20/396ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,

X Wydział Gospodarczy -

Postanowienie z dnia 01.09.2020 roku, sygn. akt X GU 634/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postepowanie z dnia 04.08.2020 roku, sygn. akt XIX GU 911/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych -Postanowienie z dnia 13.07.2020 roku, sygn. akt XIX GU 936/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy w Toruniu,

V Wydział Gospodarczy -

Postanowienie z dnia 25.06.2020 roku, sygn. akt. V GU 159/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 7.06.2020 roku, sygn. akt XIX GU 900/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 29.05.2020 roku, sygn. akt XIX GU 836/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 27.05.2020 roku, sygn. akt XIX GU 818/20ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

XIV Wydział ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych -

Postanowienie z dnia 11.12.2019 roku, sygn. akt XIV Gu 356/19ogłoszona upadłośćSąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,

VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - Postanowienie z dnia 01.10.2019 roku, sygn. akt VIII Gu 500/19ogłoszona upadłość