Nasze sukcesy - sprawy sądowe

Oznaczenie strony przeciwnej

Wartość przedmiotu sporu

Dane dotyczące orzeczenia

Rozstrzygnięcie

Efficenter sp. z o.o.

4 815,53 zł

wyrok z dnia 31.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 256/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

z siedzibą w Krakowie

83 924,00 zł

wyrok z dnia 21.05.20201 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Białymstoku,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 107/21


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Finaay Oü z siedzibą

w Tallinnie (Estonia)

861.00 zł

wyrok z dnia 14.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

I Wydział Cywilny, 

sygn. akt I C 1314/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Santander Consumer Bank S.A.


6 575,47 zł

wyrok z dnia 10.05.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

Wydział I Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C 2333/20


wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDOS S.A.

6 457,00 zł

wyrok z dnia 29.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Katowicach,

Wydział III Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt III Ca 933/20


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

Prokura NSFIZ

5 661,80 zł

wyrok z dnia 23.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli

w Warszawie,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2635/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Financial Services Collection Sp. z o.o.

3 206,67 zł

wyrok z dnia 22.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ca 539/20


wyrok oddalający apelację (wygrana w całości)

RK Recovery S.A.

1 718,04 zł

wyrok z dnia 22.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. I C 6444/19

wyrok częściowo oddalający

(wygrana w przeważającej części)


ID Finance Poland sp. z o. o.


6 991,52 zł

wyrok z dnia 21.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 121/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

17 975,83 zł

wyrok z dnia 14.04.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Gdańsku,

III Wydział Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt III Ca 162/21


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

21 021,00 zł

wyrok z dnia 14.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 5920/18

wyrok zasądzający należność od banku (wygrana w przeważającej części)

BEST II NSFiZ

8 776,34 zł

wyrok z dnia 13.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

IX Wydział Gospodarczy, sygn. akt IX GC 1930/20

wyrok oddalający (wygrana w przeważającej części)

GPM VINDEXUS NSFiZ

z siedzibą w Warszawie

23 008,00 zł

wyrok z dnia 09.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, VI Wydział Cywilny, sygn. akt VI C 1445/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)


Prokura NSFiZ

20 134,81 zł

wyrok z dnia 08.04.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 723/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Raport NSFiZ z siedzibą

w Krakowie

7 459,04 zł

wyrok z dnia 24.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 518/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Raport NSFiZ z siedzibą

w Krakowie

22 630,32 zł

wyrok z dnia 23.03.2021 roku wydany

przez Sąd Okręgowy w Gdańsku,

XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy,

sygn. akt XII Ga 953/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Intrum Sp. z o.o.

915,38 zł

wyrok z dnia 18.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 5357/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd. z siedzibą w Limassol, Cypr

5 605,59 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 22/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

z siedzibą w Limassol, Cypr

6 148,50 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Pragi Południe w Warszawie,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 468/20


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 523,15 zł

wyrok z dnia 10.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 7794/19


wyrok oddalający (wygrana w całości)

Santander Bank Polska S.A.

4 530,00 zł

wyrok z dnia 04.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2639/20


wyrok zasądzający należność od banku (wygrana w całości)

Hussar Gruppa S. A.

30 367,95 zł

wyrok z dnia 02.03.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa,

II Wydział Cywilny, sygn. akt II C4651/18


wyrok zasądzający

od obligatariusza

(wygrana w całości)

Duo Finance Sp. z o.o.

2 699,03 zł

wyrok z dnia 16.02.2021 roku wydany

przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 7661/19

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Zachodni WBK S.A.

11 133,00 zł

wyrok z dnia 15.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy w Zambrowie,

Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 157/20

wyrok oddalając

(wygrana w całości)


Miasto Stołeczne Warszawa, ZGN Dzielnicy

Praga Pn. m.st. Warszawy

9 925,00 zł

wyrok z dnia 10.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, Wydział II Cywilny, sygn. akt II 415/19

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

3 542,88 zł

wyrok z dnia 02.02.2021 roku, wydany

przez Sąd Rejonowy w Wadowicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 198/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.


9 070,31 zł

wyrok z dnia 4 stycznia 2021 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 3482/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Provident Polska S.A.

14 088,17 zł

wyrok z dnia 30.12.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

Wydział V Cywilny Odwoławczy,

sygn. akt V Ca 1254/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Svea Ekonomi Cyprus Ltd.

5 154,28 zł

wyrok z dnia 08.12.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I 1 C 2428/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny

5 302,54 zł

wyrok z dnia 18.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie,

VIII Wydział Cywilny,

sygn. akt VIII C 2195/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Profi Credit Polska S.A.

6 136,75 zł

wyrok z dnia 13.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 583/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Getin Noble Bank S.A.

16 121,54 zł

wyrok z dnia 13.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Zambrowie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 124/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

T-Mobile Polska S.A.

6 001,32 zł

wyrok z dnia 04.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział V Gospodarczy,

sygn. akt V GC 3326/19/S

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Raport NSFiZ

22 630,32 zł

wyrok z dnia 03.11.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, VI Wydział Gospodarczy,

sygn. akt VI GC 2/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 039,86 zł

wyrok z dnia 30.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 321/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Lindorff I NSFiZ z siedzibą w Krakowie

27 006,73 zł

wyrok z dnia 26.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Oławie,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 317/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Financial Services Collection Sp. z o.o.

3 206,67 zł

wyrok z dnia 16.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli,

sygn. akt I C 903/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

2 983,86 zł

wyrok z dnia 15.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Pragi Południe w Warszawie, VII Wydział Cywilny,

sygn. akt VII C 650/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

10 087,45 zł

wyrok z dnia 15.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 568/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

KGPN Doradztwo Finasnowo - Prawne Marcin Kalisz Sp. j.

3 705,00 zł

wyrok z dnia 07.10.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

XIV Wydział Cywilny,

sygn. akt XIV C 182/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Santander Consumer Bank S.A.

8 132,74 zł

wyrok z dnia 22.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 69/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy

7 168,56 zł

wyrok z dnia 10.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie,

Wydział I Cywilny,

sygn. akt I C 53/20

wyrok zasądzający należność od banku

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) S.A.

4 343,53 zł

wyrok z dnia 02.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 7802/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

5 128,63 zł

wyrok z dnia 25.08.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 269/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

908 000,00 zł

wyrok z dnia 13.08.2020 roku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,

V Wydział Cywilny,

sygn. akt V Aca 822/.19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

2 089,92 zł

wyrok z dnia 11.08.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 215/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)

Yes Finance S.A.

2 767,64 zł

wyrok z dnia 10.08.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C3083/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

3 503,24 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Gdyni,

I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,

sygn. akt I 1 C 2715/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDOS S.A.

6 457,00 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Bytomiu,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 866/19

wyrok uchylający nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w całości

i częściowo oddalający powództwo

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88 319,00 zł

wyrok z dnia 17.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy,

sygn. akt VII Aga 2340/18

wyrok oddalający

w całości

(wygrana w całości)

Optima sp. z o.o.

7 793,99 zł

wyrok z dnia 08.07.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 281/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) S.A.

1 746,00 zł

wyrok z dnia 30.06.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy w Nidzicy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 121/20

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

RAPORT NSFIZ

298,14 zł

Wyrok z dnia 18.06.2020 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, VII Wydział Cywilny,

sygn. akt VII C 65/20 

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska

6 557,94 zł

wyrok z dnia 26.05.2020 roku, wydany przez

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej,

II Wydział Cywilny Odwoławczy

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

5 596,24 zł

wyrok z dnia 22.05.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy

w Warszawie, II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 7798/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

9 193,09 zł

wyrok z dnia 24.04.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach

XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

90 326,67 zł 

wyrok z dnia 26.03.2020 roku,

wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi,

X Wydział Gospodarczy,

sygn. akt X GC 892/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo NSFIZ 

39 510,00 zł

wyrok z dnia 12.03.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Krowodrzy,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I Nc 794/08

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Asekuracja Sp. z. o.o.

7 469,00 zł 

wyrok z dnia 27.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 1835/19

wyrok pozbawiający wykonalności tytułu wykonawczego

w zakresie odsetek przekraczających odsetki maksymalne

(wygrana w całości)

Prokura NSFIZ 

2 910,00 zł

wyrok z dnia 21.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy

w Warszawie, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 3853/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

BNP Paribas Bank Polska S.A.

104 949,00 zł 

wyrok z dnia 17.02.2020 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

XXV Wydział Cywilny,

sygn. akt XXV 1326/19 

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INDEPRO sp. z o.o.

23 635,00 zł 

wyrok z dnia 12.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy -Mokotowa,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 2636/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ID Finance 

2 830,27 zł

wyrok z dnia 5.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2567/19upr.

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.

5 470,91 zł

wyrok z dnia 3.02.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 647/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Centrum Rozwiązań Kredytowych

sp. z o.o.

2 656,00 zł

wyrok z dnia 28.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,

I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 787/19

wyrok zasądzający w całości

(wygrana w całości)

PROKURA NS FIZ

2 943,88 zł

wyrok z dnia 14.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,

sygn. akt I C 769/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Provident S.A.

14 088,17 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

w Warszawie,

sygn. akt I C 4189/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Credit Agricole Bank Polska S.A.

45 182,00 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bytomiu,

sygn. akt I C 653/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

4 404,99 zł

wyrok z dnia 04.12.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

sygn. akt I 1 Nc 3569/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

2 174,08 zł

wyrok z dnia 02.12.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt X C 1445/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

1 827,83 zł

wyrok z dnia 27.11.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Koninie,

sygn. akt I 1 Ca 532/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

4 496,79 zł

wyrok z dnia 21.11.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach,

sygn. akt. IV Ca 898/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Presco Investments S.a.r.l.

z siedzibą w Luksemburgu

917,65 zł

wyrok z dnia 14.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 658/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Asekuracja Sp. z o.o.

9 871,25 zł

wyrok z dnia 13.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Wejherowie,

sygn. akt I C 909/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

22 605,57 zł

wyrok z dnia 06.11.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 923/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni

11 383,00 zł

wyrok z dnia 05.11.2019 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli

w Warszawie,

II Wydział Cywilny,

sygn. akt II C 679/19

wyrok pozbawiający tytuł wykonawczy wykonalności w całości

(wygrana w całości)

Universe 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany

Fundusz Sekurytyzacyjny

444,69 zł

wyrok z dnia 25.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

sygn. akt I C 1052/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

EQUES DEBITUM 2 FIZ NF

5 947,77 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,

sygn. akt I C 1596/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PZU S.A.

1 335,00 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Płocku,

sygn. akt V GC 980/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

77 750,91 zł

wyrok z dnia 16.10.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi,

sygn. akt X GC 334/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Baltic Obligo NSFiZ

z siedzibą w Warszawie

1 248,41 zł

wyrok z dnia 15.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 65/19 upr

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

9 193,09 zł

wyrok z dnia 04.10.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt VI GC 2237/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 560,79 zł

wyrok z dnia 03.10.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie I Wydział Cywilny,

sygn. akt I C 2449/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Raport NSFiZ

256,88 zł

wyrok z dnia 12.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

sygn. akt II C 102/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

5 734,06 zł

wyrok z dnia 11.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie,

sygn. akt I C 1285/16

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

1 011 000,00 zł

wyrok z dnia 10.09.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt IV C 181/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Hussar Grupa S.A.

20 392,96 zł

wyrok z dnia 9.09.2019 roku, wydany przez

Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa

w Warszawie XVI Wydział Cywilny,

sygn. akt XVI C 3067/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Prokura NSFIZ

9 493,06 zł

wyrok z dnia 06.09.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 801/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna

4 496,79 zł

wyrok z dnia 05.08.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt X C 3314/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

7 661,45 zł

wyrok z dnia 24.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt VII C 2058/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88 319,00 zł

wyrok z dnia 23.07.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XX GC 803/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

3 237,32 zł

wyrok z dnia 18.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie,

sygn. akt I C 136/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

9 613,55 zł

wyrok z dnia 17.07.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt I C 3784/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

19 017,56 zł

wyrok z dnia 04.06.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Koninie

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

QUARTZ CAPITAL FUND S.C.A.

1 855,00 zł

wyrok z dnia 03.06.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,

sygn. akt I C 201/19

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

41 477,84 zł

wyrok z dnia 28.05.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment Luxembourg S.A.

3 703,97 zł

wyrok z dnia 15.04.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1755/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

79 871,00 zł

wyrok z dnia 02.04.2019 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XXV C 1764/17

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 199,36 zł

wyrok z dnia 06.03.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1057/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

(KRD BIG S.A.)

657,90 zł

wyrok z dnia 13.02.2019 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt XVII GC 1459/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

GMINA WROCŁAW - Zarząd Zasobu Komunalnego

83 383,23 zł

wyrok z dnia 07.12.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu

XII Wydział Cywilny,

sygn. akt XII C 558/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

503 756,10 zł

wyrok z dnia 27.11.2018 roku, wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,

sygn. akt I ACa 245/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

4 527,77 zł

wyrok z dnia 13.11.2018 roku, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie,

sygn. akt XXVII Ca 1179/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 314,89 zł

wyrok z dnia 25.10.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Kole,

sygn. akt I C 1062/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

70 794,43 zł

wyrok z dnia 23.10.2018 roku, wydany przez sąd Rejonowy w Siedlcach,

sygn. akt I C 1731/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.)

928,00 zł

wyrok z dnia 21.09.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,

sygn. akt XVI GC 3855/16

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

BEST II NSFiZ

32 340,83 zł

wyrok z dnia 21.06.2018 roku, wydany przez

Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej,

sygn. akt II Ca 260/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

1 595,85 zł

wyrok z dnia 28.05.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia

w Warszawie,

sygn. akt I C 177/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

51 051,36 zł

wyrok z dnia 16.01.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

sygn. akt I C 760/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)

KGPN Sp. z o.o.

500,00 zł

wyrok z dnia 14.01.2018 roku, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,

sygn. akt VII c 100/18

wyrok oddalający

(wygrana w całości)