Nasze sukcesy

Poniżej przedstawiamy nasze niektóre sukcesy w dotychczas prowadzonych sprawach.
Prezentowane zestawienie ma charakter przykładowy i nie stanowi listy wszystkich prowadzonych oraz wygranych przez kancelarię spraw.

Oznaczenie strony
przeciwnej
Wartość
przedmiotu sporu
Dane dotyczące orzeczeniaRozstrzygnięcie
Santander Consumer Bank S.A.

8 132,74 zł

wyrok z dnia 22.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 69/20

wyrok oddalający (wygrana w całości)
Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy

7 168,56 zł

wyrok z dnia 10.09.2020 roku, wydany przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I C 53/20

wyrok zasądzający należność od banku
(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) SA

4 343,53 zł

wyrok z dnia 02.09.2020 r., wydany przez Sąd Rejonowy w Wołominie,
I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I C 7802/19

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ5128,63 złwyrok z dnia 25.08.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
II Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt II C 269/19

wyrok oddalający
(wygrana w całości)
Prokura NSFiZ908.000,00 zł

wyrok z dnia 13.08.2020 r. wydany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,
V Wydział Cywilny, sygn. Akt V Aca 822/.19

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty2089.92 złwyrok z dnia 11.08.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 215/20

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Yes Finance S.A.2 767,64 zł


wyrok z dnia 10.08.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
sygn, I 1 C3083/19

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Efficenter sp. z o.o.

3 503,24 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
I Wydział Cywilny Sekcja ds. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym,
sygn. I 1 C 2715/19


wyrok oddalający
(wygrana w całości)
INDOS S.A.

6 457.00 zł

wyrok z dnia 22.07.2020 r. wydany przez
Sąd Rejonowy w Bytomiu,
I Wydział Cywilny,
sygn. I C 866/19


wyrok uchylający nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym w całości i częściowo oddalający powództwo

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88.319,00 zł

wyrok z dnia 17.07.2020 r., wydany przez
Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy,
sygn. akt VII Aga 2340/18


wyrok oddalający
w całości
(wygrana w całości)

Optima sp. z o.o.
7 793,99 zł
wyrok z dnia 08.07.2020 r. wydany przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe,
II Wydział Cywilny, sygn. II C 281/20

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) SA
1 746,00 zł
wyrok z dnia 30.06.2020 r., wydany przez
Sąd Rejonowy w Nidzicy,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 121/20

wyrok oddalający
(wygrana w całości)
RAPORT NSFIZ
298,14 zł
Wyrok z dnia 18.06.2020 r. wydany przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie,
VII Wydział Cywilny,
sygn. akt VII C 65/20 

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza,
Anna Gorzawska
6557,94złwyrok z dnia 26.05.2020 r. wydany przez
Sąd Okregowy w Bielsku – Białej,
II Wydział Cywilny Odwoławczy

wyrok oddalający
(wygrana w całości)
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.5596,24 złwyrok z dnia 22 maja 2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w Warszawie, II Wydział Cywilny,
sygn. Akt II C 7798/18,
Wyrok oddalający
(wygrana w całości)
PROFI CREDIT POLSKA S.A.
9 193,09 zł
wyrok z dnia 24 kwietnia 2020 r. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach
XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy

wyrok oddalający
(wygrana w całości)

PKO BP S.A.90.326,67 zł wyrok z dnia 26.03.2020 r.
wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi,
X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GC 892/19

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)
Ultimo NSFIZ 39.510,00 złwyrok z dnia 12.03.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Nc 794/08

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)
Asekuracja Sp. z. o.o.7.469,00 zł wyrok z dnia 27.02.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1835/19
wyrok pozbawiający wykonlaności tytułu wykonawczego w zakresie odsetek przekraczających odsetki maksymalne (wygrana w całości)
Prokura NSFIZ 
2.910,00 zł
wyrok z dnia 21.02.2020 r. wydany przez Sąd Rejonowy  dla m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydział Cywilny,
sygn. I C 3853/19

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

BNP Paribas Bank Polska S.A.
104.949,00 zł 
wyrok z dnia 17.02.2020 r. wydany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV 1326/19 

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

INDEPRO sp. z o.o.
23.635,00 zł 
wyrok z dnia 12.02.2020 r. wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 2636/19

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

ID Finance 
2.830,27 zł
wyrok z dnia 5.02.2020 r. wydany
przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2567/19upr.

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

SVEA Ekonomi Cyprus Ltd.
5.470,91 zł
wyrok z dnia 3.02.2020 r. wydany
przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 647/19

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Centrum Rozwiązań Kredytowych
sp. z o.o.

2.656,00 zł

wyrok z dnia 28.01.2020 r. wydany
przez Sąd Rejonowy w Myślenicach,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 787/19


wyrok zasądzający w całości
(wygrana w całości)

PROKURA NS FIZ

2 943,88 zł

wyrok z dnia 14.01.2020 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Pabianicach,
sygn. akt I C 769/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Provident S.A.

14 088,17 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
sygn. akt I C 4189/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Credit Agricole Bank Polska S.A.

45 182,00 zł

wyrok z dnia 08.01.2020 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Bytomiu,
sygn. akt I C 653/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) S.A.

4 404,99 zł

wyrok z dnia 04.12.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
sygn. akt I 1 Nc 3569/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.

2 174,08 zł

wyrok z dnia 02.12.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej,
sygn. akt X C 1445/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

1 827,83 zł

wyrok z dnia 27.11.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Koninie,
sygn. akt I 1 Ca 532/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

4 496,79 zł

wyrok z dnia 21.11.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Katowicach,
sygn akt. IV Ca 898/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Presco Investments S.a.r.l.
z siedzibą w Luksemburgu

917,65 zł

wyrok z dnia 14.11.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w warszawie,
sygn. akt I C 658/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Asekuracja Sp. z o.o.

9 871,25 zł

wyrok z dnia 13.11.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Wejherowie,
sygn. akt I C 909/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

22 605,57 zł

wyrok z dnia 06.11.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie,
sygn. akt I C 923/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni
11.383,00 złwyrok z dnia 05.11.2019 r., wydany przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli
w Warszawie,
II Wydział Cywilny,
sygn. akt II C 679/19

wyrok pozbawiający tytuł wykonawczy wykonalności w całości
(wygrana w całości)
Universe 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany
Fundusz Sekurytyzacyjny

444,69 zł

wyrok z dnia 25.10.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,
sygn. akt I C 1052/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

EQUES DEBITUM 2 FIZ NF

5 947,77 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Gdyni,
sygn. akt I C 1596/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PZU S.A.

1 335,00 zł

wyrok z dnia 22.10.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Płocku,
sygn. akt V GC 980/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

77 750,91 zł

wyrok z dnia 16.10.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Łodzi,
sygn. akt X GC 334/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Baltic Obligo NSFiZ z siedzibą
w Warszawie

1 248,41 zł

wyrok z dnia 15.10.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Kole,
sygn. akt I C 65/19 upr


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PROFI CREDIT POLSKA S.A.

9 193,09 zł

wyrok z dnia 04.10.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej,
sygn. akt VI GC 2237/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

18 560,79 zł

wyrok z dnia 03.10.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny,
sygn. akt I C 2449/17


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Raport NSFiZ

256,88 zł

wyrok z dnia 12.09.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
sygn. akt II C 102/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Prokura NSFiZ

5 734,06 zł

wyrok z dnia 11.09.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Żyrardowie,
sygn. akt I C 1285/16


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty

1 011 000,00 zł

wyrok z dnia 10.09.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
sygn. akt IV C 181/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Hussar Grupa S. A.

20 392,96 zł

wyrok z dnia 9.09.2019 r. wydany przez
Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie XVI Wydział Cywilny,
sygn. akt XVI C 3067/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Prokura NSFIZ

9 493,06 zł

wyrok z dnia 06.09.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Kole,
sygn. akt I C 801/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Profi Credit Polska Spółka Akcyjna

4 496,79 zł

wyrok z dnia 05.08.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej,
sygn. akt X C 3314/18

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

7 661,45 zł

wyrok z dnia 24.07.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,
sygn. akt VII C 2058/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

OPEN FINANCE Wierzytelności Detalicznych NSFiZ

88 319,00 zł

wyrok z dnia 23.07.2018 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
sygn. akt XX GC 803/17


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

3 237,32 zł

wyrok z dnia 18.07.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie,
sygn. akt I C 136/19


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PROFI Credit Polska S.A.

9 613,55 zł

wyrok z dnia 17.07.2019 roku wydany
przez Sąd Rejoowy dla m. st. Warszawy,
sygn. akt I C 3784/17

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

19 017,56 zł

wyrok z dnia 04.06.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Koninie


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

QUARTZ CAPITAL FUND S.C.A.

1 855,00 zł

wyrok z dnia 03.06.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,
sygn. akt I C 201/19

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

41 477,84 zł

wyrok z dnia 28.05.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Ultimo Portfolio Inevstment (Luxembourg) SA

3 703,97 zł

wyrok z dnia 15.04.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Kole,
sygn. akt I C 1755/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Millenium Bank S.A.

79 871,00 zł

wyrok z dnia 02.04.2019 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
sygn. akt XXV C 1764/17


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 199,36 zł

wyrok z dnia 06.03.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Kole,
sygn. akt I C 1057/18

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
(KRD BIG S.A.)

657,90 zł

wyrok z dnia 13.02.2019 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
sygn. akt XVII GC 1459/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

GMINA WROCŁAW – Zarząd Zasobu Komunalnego

83 383,23 zł

wyrok z dnia 07.12.2018 roku wydany
przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny,
sygn. akt XII C 558/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

PKO BP S.A.

503 756,10 zł

wyrok z dnia 27.11.2018 roku wydany
przez Sąd Apelacyjny w Warszawie,
sygn. akt I ACa 245/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

4 527,77 zł

wyrok z dnia 13.11.2018 roku wydany
przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
sygn. ak XXVII Ca 1179/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

35 314,89 zł
wyrok z dnia 25.10.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Kole,
sygn. akt I C 1062/18

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Alior Bank S.A.

70 794,43 zł

wyrok z dnia 23.10.2018 roku, wydany
przez sąd Rejonowy w Siedlcach,
sygn. akt I C 1731/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

Powszechny Zaklad Ubezpieczeń S.A. (PZU S.A.)

928,00 zł

wyrok z dnia 21.09.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XVI GC 3855/16


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

BEST II NSFiZ

32 340,83 zł

wyrok z dnia 21.06.2018 roku wydany przez
Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej,
sygn. akt II Ca 260/18

wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

INTRUM JUSTITIA DEBT FUND 1 NSFiZ

1 595,85 zł

wyrok z dnia 28.05.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie,
syggn. akt I C 177/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

ULTIMO NSFiZ

51 051,36 zł

wyrok z dnia 16.01.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie,
sygn. akt I C 760/18


wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)

KGPN Sp. z o.o.

500,00 zł

wyrok z dnia 14.01.2018 roku wydany
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie,
sygn. akt VII c 100/18wyrok oddalający w całości
(wygrana w całości)