Inne sposoby pomocy przedsiębiorcom w kryzysie

Nie zawsze rozwiązanie problemów przedsiębiorcy polega na sięgnięciu do jednego z dostępnych postępowań restrukturyzacyjnych. Sytuacja dłużnika może wymagać skutecznej obrony na drodze sądowej lub samodzielnej inicjatywy przedsiębiorcy w dochodzeniu swoich należności w procesie. Często zdarza się też, że to nie sam przedsiębiorca jest dłużnikiem, a jego kontrahent wobec którego należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku spółek, często spotykamy się również z sytuacjami, w których podmiot nie kwalifikuje się do upadłości ani restrukturyzacji, a do likwidacji. Niektóre sytuacje wymagają podjęcia stosownych decyzji prawnych i biznesowych, które warto podjąć w oparciu o konsultację z doradcą restrukturyzacyjnym.