Postępowania

Sygnatura postępowania

Nazwa Sądu

Status

Rodzaj postępowania

LU1S/GU/301/2022

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

W trakcie

Upadłość konsumencka

XIX GU 1872/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

W trakcie

Upadłość konsumencka

XIX GU 1861/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

W trakcie

Upadłość konsumencka

IX GUp 430/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

IX GUp 440/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

XIV GRz 46/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

W trakcie

Postępowanie restrukturyzacyjne

XIX GU 174/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

W trakcie

Upadłość konsumencka

IX GUp 534/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W trakcie

Upadłość konsumencka

IX GUp 538/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W trakcie

Upadłość konsumencka

XVIII GRz 220/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Postępowanie zakończone

Postępowanie restrukturyzacyjne

XIV Grz 4/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Postępowanie zakończone

Postępowanie restrukturyzacyjne