Postępowania

Sygnatura postępowania

Nazwa Sądu

Status

Rodzaj postępowania

WA2M/GUp-s/887/2024 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/734/2024

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GU/1020/2023

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/155/2024 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/154/2024 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/101/2024

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GU/1242/2023

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

LU1S/GUp-s/174/2022 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W toku

Upadłość konsumencka

LU1S/GUp-s/136/2022 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W toku

Upadłość konsumencka

LU1S/GUp-s/115/2023 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/1252/2023 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/1056/2023 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/444/2023/1 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/401/2023 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

LU1S/GU/36/2023 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

W toku

Upadłość konsumencka

WA2M/GUp-s/149/2023 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

LU1S/GU/301/2022

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

XIX GU 1872/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

XIX GU 1861/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

W toku

Upadłość konsumencka

IX GUp 430/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

IX GUp 440/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku   

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

XIV GRz 46/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

W toku

Postępowanie restrukturyzacyjne

XIX GU 174/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

IX GUp 534/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

IX GUp 538/21

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Postępowanie zakończone

Upadłość konsumencka

XVIII GRz 220/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Postępowanie zakończone

Postępowanie restrukturyzacyjne

XIV Grz 4/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Postępowanie zakończone

Postępowanie restrukturyzacyjne