Zespół

Mateusz Gawlas
doradca restrukturyzacyjny, adwokat, mediator

Wpisany na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem 1494.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, w tym w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, zarządzając przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 150 pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi, egzekucyjnymi i upadłościowymi.

Prowadzi wśród klientów kontrole i audyty w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia działań restrukturyzacyjnych i naprawczych.

Mecenas Mateusz Gawlas jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi.

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Sobańska

adwokat

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw dot. upadłości i restrukturyzacji, ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy cywilne wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa pracy, występując przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi.