Zespół

Mateusz Gawlas
doradca restrukturyzacyjny, adwokat, mediator

Wpisany na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem 1494.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, w tym w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, zarządzając przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 150 pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi, egzekucyjnymi i upadłościowymi.

Prowadzi wśród klientów kontrole i audyty w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia działań restrukturyzacyjnych i naprawczych.

Mecenas Mateusz Gawlas jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi.

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Sobańska

adwokat

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

W Kancelarii zajmuje się obsługą spraw dot. upadłości i restrukturyzacji, ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego na kierunku Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy cywilne wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa pracy, występując przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. Posiada również praktykę w prowadzeniu sporów z instytucjami finansowymi.

Joanna Mataśka

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas związana od lipca 2020 roku. Jako asystent prawny zajmuje się sprawami związanymi z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i cywilnym.

Obecnie studentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W 2021 roku uzyskała certyfikat TOLES potwierdzający bardzo wysoką znajomość prawniczego angielskiego.

W 2020 roku ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego z oceną pozytywną.

Jakub Nowakowski

Pierwsze doświadczenie prawnicze zaczął zdobywać od początku studiów, uczestnicząc w pracach Studenckiej Poradni Prawa Uczelni Łazarskiego, gdzie prowadził sprawy z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, spadkowego oraz prawa pracy. Obecnie jest studentem czwartego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas związany od 2021 roku, w której
w ramach współpracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Uzyskał certyfikat ,,Toles” z prawniczego języka angielskiego (Legal Skills English).

 Aktualnie realizuje szkolenie z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych, które pozwoli zdobyć kwalifikacje zawodowe na mediatora sądowego.