Zespół

Mateusz Gawlas
doradca restrukturyzacyjny, adwokat, mediator

Wpisany na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem 1494.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, w tym w zakresie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, zarządzając przedsiębiorstwem zatrudniającym ponad 150 pracowników. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych, w których m.in. kierował działami procesowymi, egzekucyjnymi i upadłościowymi.

Prowadzi wśród klientów kontrole i audyty w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości podjęcia działań restrukturyzacyjnych i naprawczych.

Mecenas Mateusz Gawlas jest również wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz listę mediatorów Centrum Mediacji NRA, ORA, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu okręgowego dla Warszawy – Pragi.

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Sobańska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od lat związana z Kancelarią, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z udziałem konsumentów oraz przedsiębiorców. Obsługuje również byłych przedsiębiorców oraz rolników. Świadczy kompleksową obsługę wykorzystując wiedzę zdobytą jako pełnomocnik procesowy. Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, merytorycznie wspiera Kancelarię w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych.

Joanna Mataśka

Z Kancelarią Adwokacką Mateusz Gawlas związana od lipca 2020 roku. Jako asystent prawny zajmuje się sprawami związanymi z prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym i cywilnym.

Obecnie studentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W 2021 roku uzyskała certyfikat TOLES potwierdzający bardzo wysoką znajomość prawniczego angielskiego.

W 2020 roku ukończyła szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego z oceną pozytywną.

tel. 797 909 771

syndyk@kancelariagawlas.com

Plac Kasztelański 3
01-363 Warszawa