Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

Jako kancelaria adwokacka i doradcy restrukturyzacyjnego oferujemy przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz pomoc na każdym etapie postępowania upadłościowego. W zakresie wsparcia istnieje również możliwość współpracy z syndykiem wyznaczonym już w Państwa sprawie oraz reprezentację przed sądem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest bardzo proste i powszechnie dostępne – zwłaszcza po nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku. Instytucja skierowana jest wobec osób, które pozostają niewypłacalne, a ich obecna sytuacja nie wskazuje na poprawę i samodzielne wyjście z kryzysu. Sądy rozpatrują wszystkie złożone wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej niezależnie od tego czy wnioskodawca doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób umyślny, wskutek rażącego niedbalstwa, czy stało się to z przyczyn od niego niezależnych. Istotną zmianą pozostaje również ustawowe przyzwolenie na ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez osoby wobec których w ostatnich 10 latach taki wniosek oddalono. W związku z tym, podstawowym i zarazem bardzo istotnym krokiem jest sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sposób skrupulatny i fachowy. Po rozpoznaniu wniosku i wydaniu przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upadły zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z wyznaczonym w postanowieniu syndykiem, który prowadzi postępowanie na dalszym etapie.

Jeżeli jesteś osobą, która nie jest w stanie spłacać bieżących rat kredytów, pożyczek, chwilówek lub kredytów hipotecznych. Jednocześnie masz kłopoty z zapewnieniem środków na bieżące utrzymanie, zadzwoń do nas i dowiedz się więcej.