Upadłość przedsiębiorcy

O ile ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozostaje instytucją mającą zastosowanie według swobodnej decyzji konsumenta, to ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę (tj. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jak i spółki prawa handlowego) stanowi obowiązek w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności. Rozumie się ją jako utratę zdolności wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych utrzymującą się przez ponad trzy miesiące lub kiedy zobowiązania przewyższają wartość majątku i taki stan rzeczy trwa ponad 24 miesiące. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony w terminie 30 dni od zaistnienia tego stanu.

Zakres pomocy

Świadczymy pomoc w zakresie:

– Analizy sytuacji przedsiębiorcy pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek uzasadniających złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

– Przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości;

– Sporządzania pism w toku postępowania upadłości wraz z reprezentacją przed sądem;

– Prowadzenie likwidacji spółek bez ogłoszenia upadłości.