Nasz zespół

Adwokat Mateusz Gawlas

Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności prowadzeniu w imieniu klientów sporów sądowych oraz postępowań egzekucyjnych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik i menadżer w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych gdzie m.in. kierował działami procesowymi i egzekucyjnymi. Ponadto pełnił funkcję prezesa zarządu spółki prawa handlowego, gdzie negocjował wielomilionowe kontrakty, zarówno z kontrahentami spółki, jak i z bankami wspierającymi inwestycje.

Prowadzi wśród klientów, warsztaty i szkolenia z zakresu prawa procesowego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz jako Inspektor ochrony danych z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

Od blisko 10 lat praktyka adwokata Mateusza Gawlasa koncentruje się na świadczeniu pomocy prawnej dla klientów indywidualnych pozostających w sporach z instytucjami finansowymi.

Mecenas Mateusz Gawlas w lutym 2020 roku uzyskał tytuł mediatora wydany przez Prezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wpis na listę mediatorów Centrum Mediacji NRA.

W roku 2005 ukończył z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Rainko – Prawnik

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Studia na kierunku prawo ukończył  z oceną bardzo dobrą. Od początku swojej kariery zawodowej angażował się w liczne akcje społeczne  oraz świadczył pomoc prawną dla potrzebujących. Był współzałożycielem i prezesem Koła Naukowego i Kliniki Prawa przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Prowadził także działalność pro bono w ramach Fundacji Academia Iuris. Obecnie aplikant adwokacki w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od pierwszego roku studiów współpracując zarówno pod okiem Adwokatów, jak i Radców Prawnych. W dotychczasowej pracy zajmował się głównie prowadzeniem spraw sądowych oraz egzekucyjnych. Posiada kilkuletnią praktykę w pracy  w kancelariach, gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną osób fizycznych i prawnych.

Zasadniczy obszar specjalizacji obejmuje w znacznej części dziedzinę prawa cywilnego, a w szczególności procedurę cywilną, będąca głównym przedmiotem jego zainteresowania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu skutecznie reprezentować interesy klientów w roli prawnika procesowego.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności postępowaniami sądowymi, egzekucją komorniczą, ochroną dóbr osobistych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Praktyka działań obejmuje w szczególności wsparcie kientów kancelarii na każdym etapie postępowania, a w szczególności w sprawach z sektora finansowego, bankowego czy ubezpieczeń.

Klaudia Bieda – Prawnik

Ukończyła prawo i administrację na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doświadczenie zdobywała już podczas studiów pracując w kancelariach adwokackich oraz w sądach, gdzie miała możliwość zapoznania się ze świadczeniem pomocy prawnej głównie w zakresie spraw sądowych. Aktualnie zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi oraz obsługą przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego. Pani Klaudia Bieda wspiera też działalność kancelarii w zakresie prawa rodzinnego i karnego. Od 2017 r. reprezentuje klientów przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Do każdej sprawy podchodzi indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem, kierując się przede wszystkim dobrem klienta. 

Obecnie jest aplikantką adwokacką II roku w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jolanta Skwira – Prawnik

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz prawo podatkowe na studiach podyplomowych na Uczelni Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów pracując w kancelariach prawnych.

Przez kilka lat, w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej zajmowała się sprawami procesowymi i egzekucyjnymi kilku wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz innych osób prawnych, zarówno na etapie postępowania sądowego jak i egzekucyjnego.

Pani Jolanta posiada również doświadczenie w sporach na tle tzw. kredytów frankowych, w których działała na rzecz konsumentów przeciwko bankom.

W kancelarii zajmuje się sprawami cywilnymi oraz gospodarczymi, a także procesami dotyczącymi kredytów frankowych. Zajmuje się również sprawami w zakresie upadłości konsumenckiej.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Anna Sobańska – Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jako studentka zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach notarialnych. Była również stażystką w Federacji Konsumentów Oddział w Warszawie. W latach 2017 – 2019 prawnik w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, w której zajmowała się procesami cywilnymi, specjalizując się w sporach z instytucjami finansowymi.

Swoje zainteresowania zawodowe realizuje poprzez prowadzenie spraw cywilnych, wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu prawa konsumenckiego, bankowego, występując również przed sądami jako pełnomocnik procesowy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tzw. spraw frankowych. W kancelarii obsługuje także spółki, przeprowadzając postępowania likwidacyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Obecnie aplikantka adwokacka w warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Kamil Kapla - asystent prawny

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa zdobywał podczas pracy w kancelarii komorniczej oraz na praktykach w kancelarii notarialnej. Zasadniczy obszar specjalizacji Pana Kamila obejmuje szeroko pojętą dziedzinę prawa cywilnego, z uwzględnieniem spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego – w szczególności skarg na czynności komornika, zarzutów do planów podziału, wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych czy powództw przeciwegzekucyjnych.

Aktualnie pogłębia zainteresowania tematyką egzekucji na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Kancelaria Adwokacka Mateusz Gawlas
ul. Plac Kasztelański 3
01 – 362 Warszawa

Pon. – Pt.
07:00 – 18:00